Massage

Het woord massage stamt naar alle waarschijnlijkheid uit Frankrijk of het Midden-Oosten. Het Arabische woord mass betekent drukken en het Hebreeuwse woord maschesch betekent betasten. Ook het Griekse woord massein voor kneden spreek voor zich. Veel Franse benamingen vinden we overigens in de massageliteratuur terug: effleurage (strijking), petrissage (kneding), frictie (wrijving), vibratie (trilling), tapotage (klopping). Deze vijf handgrepen komt men door de hele geschiedenis van de massage tegen, te beginnen bij de Chinezen.

 

China

De eerste beschrijvingen van de massage dateren van ongeveer 2700 jaar v. Christus. De massage toepassingen werden toen alleen uitgevoerd door priesters.

 

India

Door de ontdekking van de Athava-Veda (een voor-Indisch wijsgerig boek, daterend van ongeveer 1800 jaar v. Christus) met het medische deel Ayur-Veda ween we dat in het oude Voor-Indië de massage al lang als therapie beschreven werd.

 

Egyptenaren, Feniciërs en Perzen

Hoewel er geen schriften bekend zijn over de massage als therapie staat wel vast dat de massage bij deze volken gemeengoed is geweest, getuige de vele tekeningen en reliëfs. Een mooi voorbeeld daarvan is te zien in het paleis van de Asyrische koning te Nineve (het albasten reliëf).

 

Griekenland

Bij de oude dichter Homerus komen passages voor over massages en zalving. Uitvoerige beschrijvingen over de therapeutische massage vindt men bij de beroemde Griekse geneesheren (pedotriben) uit de oudheid. Daar werden, bij de gymnasten, behandelingen gegeven voor de ongevallen zoals: bloeduitstortingen (hematomen), verstuikingen (distorsies), ontwrichtingen (luxaties), breuken (fracturen).

Een van de pedotriben is Herodicus. Hij is de stichter van medische gymnastiek en massage in Griekenland. Een tijdgenoot van hem, Hippocrates, de ‘Vader van de geneeskunde’ doet over massages de volgende uitspraken:

“De massage kan zowel ontspannend als aanspannend werken. De spieren kunnen er dikker van worden (toniserend), als dunner (ontspannend). Wanneer men stevig wrijft spannen de spieren aan en een zachte massage doet ze ontspannen. Langdurige massage doet de spieren ontspannen en kort durende massage doet ze aanspannen”.

Deze tegenstelling wordt hedendaags nog toegepast. Door manipulatie wordt de spier verwarmd, verstevigd en tot betere groei aangezet (zuurstofrijk bloed geneest), waardoor de spier tot grotere prestaties in staat is. 

Zweden

De man die echter de grote doorbraak bewerkstelligde is de Zweed Per Henrik Ling. Hij besteedde veel aandacht aan de massage.

 

Nederland

Een werkelijke “revolutie”, die leidde tot het populair worden van de massage als therapie in geheel Europa, is begonnen bij de Nederlandse dokter dr.J.G. Mezger (1838-1909). In 1868 haalde hij zijn doctoraalexamen en in dat zelfde jaar promoveerde hij op het 47 pagina’s tellende proefschrift: “Distorio pedis met fricties” waarop hij zijn verdere carrière zou baseren.

 

Massage is al heel erg oud en wordt nog steeds gebruikt. Dat betekend dus dat de heilzaamheid van massage al eeuwen oud wordt doorgegeven. 

 

“Iets wat goed is blijft bestaan”!  (Citaat Tanja Kooij)